Stavební a truhlářské řezivo, krovy, hranoly Brno

ŘezivoCSC 0171

Nabízíme kompletní sortiment řeziva a to jak pro truhlářské, tak i pro stavební účely. Stavební řezivo nabízíme převážně z jehličanatých dřevin, jedná se o smrk, borovici, modřín a z listnatých o dub. K výrobě řeziva používáme převážně dřevo vytěžené z vlastních lesů na jižní Moravě (certifikát PEFC). Na přání zákazníka dodáváme řezivo impregnované, ošetřené proti hnilobě, plísním a dřevokaznému hmyzu a také řezivo sušené s vlhkostí 14-16%. U truhlářského řeziva lze volit z nabídky listnatých i jehličnatých dřevin, přičemž vlhkost řeziva se pohybuje v rozmezí 9-11%. V případě odběru většího množství zboží, řešíme tento požadavek přímými dodávkami dle konkrétních přání zákazníka.

 

Truhlářské řezivoTRUHL REZIVO

Do truhlářského řeziva zařazujeme zejména sušená prkna a fošny v kvalitě určené ke zpracování pro výrobu truhlářských výrobků. Truhlářské řezivo je vyráběno z různých druhů dřevin, jako je smrk, borovice, modřín a buk. Řezivo je dodáváno v různých tloušťkách a s vlhkostí v rozmezí 9-11%. Na rozdíl od stavebního řeziva je truhlářské řezivo vyráběno z nejlepších výřezů dřevní hmoty, kácené v období vegetačního klidu. Následnému sušení je věnována maximální pozornost, aby se správným technologickým postupem dosáhlo co nejlepšího výsledku.

SKLADBA SORTIMENTU TRUHLÁŘSKÉHO ŘEZIVA

 • Sušené neomítané řezivo (smrk, borovice, modřín) o tloušťce 24, 30, 50 a 60 mm.
 • Sušené neomítané řezivo (buk, dub, jasan, javor) o tloušťce 30 a 50 mm.
 • Nabízený sortiment je dodáván nejčastěji v délce 4 m. V menším podílovém objemu je možné zakoupit v délce 3 nebo 5 metrů.

 

Stavební řezivoŘEZIVO TRUHL

Stavební řezivo je z velké části čerstvě nařezané ze smrku, borovice a modřínu. Do stavebního řeziva řadíme prkna boční a prizmovaná, fošny, hranolky, hranoly, latě s impregnací a bez ní a také hranoly na míru. Dodáváme i řezivo ošetřené impregnací proti hnilobě, plísním a dřevokaznému hmyzu. Nedílnou součástí naší nabídky je řezivo sušené na stavební vlhkost 14-16%. Takto sušené řezivo je však pouze na objednávku s dodací lhůtou odpovídající potřebné době na sušení.


SKLADBA SORTIMENTU STAVEBNÍHO ŘEZIVA

 • Prkna boční omítaná, ohraněná, sámovaná - prkna od okraje kmene, řez diagonální, šíře 8 cm +, síla od 19 mm až do 33 mm.
 • Prkna boční tříděná - prkna se stejnými atributy jako prkna boční omítaná, avšak vytříděná o jedné šíři v paketu.
 • Prkna středová - rozmítaná z prizmy, tzn. že zde je řez radiální, nebo poloradiální, šíře je daná silou prizmy.
 • Fošny středové - rozmítané z prizmy a jejich šíře je daná silou prizmy. Pakety fošen proto mají jednotnou šířku.
 • Hranolky - čtvercové nebo obdélníkové průřezy o ploše do 100 cm2.
 • Hranoly -  čtvercové nebo obdélníkové průřezy o ploše 101 cm2 a více, přičemž u obdélníkových průřezů je podmínka, že jedna strana obvodu nedosahuje dvojnásobku té druhé. V případě, že by tomu tak bylo, jednalo by se o fošnu.
 • Latě - latě určené pro střešní konstrukce jsou vždy vyrobeny z kvalitního dřeva, většinou smrku. Dodávámejak latě neimpregnované, tak i impregnované. Impregnace je proces, kdy se dlouhodobým máčením ve speciálním roztoku přípravků Adolit BaQ, či Biochemit BaQ impregnuje dřevní hmota proti hnilobě, plísním a dřevokaznému hmyzu. Latě dodáváme v sílách 30x50, 40x50 nebo 40x60 (mm), v délkách 4 nebo 5 metrů.
 • Certifikované řezivo - dodáváme hranolky, hranoly, latě a fošny středové, které vyhovují podmínkám pro kolaudaci stavby. Řezivo splňuje požadavky směrnice 93/68/EHS z 22. července 1993.

Sortiment stavebního řeziva prodáváme jak v ucelených, proložených paketech, tak i po kusech. Řezivo je vyrobené z čerstvé jehličnaté dřevní hmoty, čímž se hodí pro stavební účely a nikoliv do interiérů. Na přání můžeme připravit řezivo sušené na stavební vlhkost. Takové řezivo není vhodné k dalšímu truhlářskému zpracování, ale lze ho využít například jako nosné kostry zateplovaných dřevostaveb.

K výrobě řeziva používáme převážně dřevo vytěžené z vlastních lesů na jižní Moravě (certifikát PEFC). Z jehličanatých dřevin se jedná o smrk, borovici, modřín a z listnatých o dub. K vlastnímu pořezu slouží osvědčená rámová pila G 560. Běžně řežeme hranoly do délky 9 metrů. V případě zájmu je možno vytvořit hranoly až do délky 12 metrů.

Kontakt

ul. Kučerova (za fotbalovým hřištěm), 628 00 Brno-Líšeň

Vedení

ředitel: Ing. Robin Belcredi
vedoucí výroby: Jan Šlof

721 630 197